İdrar Kaçırma Türleri - İdrar Kaçırma Tedavisi - Medical Park

İdrar Kaçırma Türleri

İdrar Kaçırma Türleri

1) Stres tipi idrar kaçırma; “öksürme, hapşırma, efor ya da fiziksel egzersiz esnasında yaşanan istemsiz idrar kaçırma yakınmasıdır.

2) Sıkışma tipi idrar kaçırma; “sıkışma hissi (acil idrar yapma ihtiyacı ) ile birlikte ya da sıkışma hissinden hemen sonra oluşan istemsiz idrar kaybı yakınmasıdır.

3) Mikst (karışık) tip idrar kaçırma; stres ve sıkışma tipi idrar kaçırma yakınmasının birlikte görüldüğü durumdur.
Türkiye’de yapılan prevalans çalışmaları yurt dışında yapılan prevalans çalışmalarına paralel bir yapı göstermekte olup idrar kaçırma 15-70 yaş ve üzeri kadınlarda %20.5-68.8’dir.

Gebe kadınların gebe olmayan kadınlardan daha fazla idrar kaçırma sorunu yaşamaktadır. Doğum sayısı artıkça idrar kaçırma riski de artmaktadır. Dört ve daha fazla sayıda doğum yapan kadınlarda hiç doğum yapmayan kadınlara göre daha fazla idrar kaçırdığı görülmüştür. Doğum şeklide idrar kaçırmayı etkileyen önemli bir faktördür. Çalışmalarda doğum yapanların hiç doğum yapmayanlardan, vajinal doğum yapanların sezaryanla doğum yapanlardan, daha fazla idrar kaçırma sorunu yaşadığı bildirilmektedir.