İdrar Kaçırma Nedir? - İdrar Kaçırma Tedavisi - Medical Park

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar Kaçırma Nedir?

İdrar kaçırma bireyin arzusunun dışında idrarını boşalttığı bir eylemdir. Bu durum istem dışı olduğuna göre altta yatan bir bozukluğun sonucu olarak karşımıza çıkar. İdrar kaçırma probleminin görülme sıklığı yaşa ve cinsiyete göre çok farklılık gösterir. Her yaşta görülebilir. Kadınlarda daha sık görülmektedir.

İdrar kaçırma bütün yaş gruplarında insanları etkileyen sosyal ve hijyenik etkileri olan yaygın bir sağlık problemidir. Kadınlarda idrar kaçırma sıklığı çalışmalarda geniş bir dağılım göstermektedir.

İdrar Kaçırmada Risk Faktörleri

Irk ve etnik farklılıklar, yaş, gebelik, doğum, menopoz, histerektomi, obesite, kronik öksürük, konstipasyon, depresyon, alt üriner sistem semptomları, fonksiyonel bozukluklar ve çalışma koşullarıdır. İdrar kaçırma; semptomlarına göre stres, sıkışma, mikst, uykuda, sürekli ve diğer idrar kaçırma tipleri olarak altı başlıkta toplamıştır . En yaygın görülen idrar kaçırma tipleri ise stres, sıkışma ve mikst tipidir. Uykuda idrar kaçırma daha çok çocukluk yaş grubunda görülmektedir.