İdrar Kaçırma Tedavisi - Kadın Hastalıkları Merkezi - Medical Park
İdrar Kaçırma Tedavisi
İdrar kaçırmada tedavi şekli seçiminde idrar kaçırmanın tipi ve hasta yaşı cinsi çok önemli. Mesanenin hassasiyetine, aşırı duyarlılığına bağlı durumlarda, hassasiyete neden olan enfeksiyon, taş, şeker, prostat, miyom vs gibi ek hastalıklar aranır. Eğer altta yatan bir hastalık yoksa idrar torbasını gevşeten ilaçlarla hastaya uygun tedavi modeli oluşturulur ve uzunca bir süre kullanılır

Hastada kaçırma miks tip ise yani idrar torbasında sarkmaya bağlı stres tip kaçırma da eşlik ediyorsa ilaç tedavisi yeterli olmaz. Daha genç hastalarda idrar tutan, mesaneyi asan kasları kuvvetlendirici egzersizler tedaviye eklenir. Aynı kas gruplarını elektrikle uyaran cihazlar verilebilir.


İdrar Kaçırmada Risk Faktörleri

İdrar Kaçırma Irk ve etnik farklılıklar, yaş, gebelik, doğum, menopoz, histerektomi, obesite, kronik öksürük, konstipasyon, depresyon, alt üriner sistem semptomları, fonksiyonel bozukluklar ve çalışma koşullarıdır. İdrar kaçırma; semptomlarına göre stres, sıkışma, mikst, uykuda, sürekli ve diğer idrar kaçırma tipleri olarak altı başlıkta toplamıştır . En yaygın görülen idrar kaçırma tipleri ise stres, sıkışma ve mikst tipidir. Uykuda idrar kaçırma daha çok çocukluk yaş grubunda görülmektedir.

İlerleyen yaşla birlikte ortaya çıkan idrar kaçırmaları sıklıkla kadınlarda görülür. Orta yaş sonrası aşırı kilo alma, ağır iş ve egzersiz, gebelik doğum, şeker hastalığı, ve genetik yatkınlık gibi faktörlerin de katkısıyla idrar kaçırma başlayabilir. Kadınların anatomik yapısı gereği idrarı tutan mekanizmaları daha zayıftır. İdrar kanalı da daha kısadır. İdrar torbasını taşıyan kasların belirtilen faktörlerle gevşemesi ve sarkması idrar torbasının boyun açısını bozarak daha kolay açılır hale getirmektedir.